Affaldsfraktioner

Her på siden kan du læse mere om de forskellige affaldsfraktioner. Affaldsfraktioner er en måde at kategorisere affald på.
De enkelte fraktioner har eksempelvis bestemte stoflige kendetegn eller kvaliteter, som gør at man behandler dem særskilt. Der kan være tale om økonomiske, ressource- eller miljømæssige årsager der gør, at det er fordelagtigt at behandle dem særskilt.

Er jeres affaldsfraktion ikke nævnt, så kontakt os gerne. Vi udvider vores kompetencer hele tiden, så vi har helt sikkert en løsning til din virksomheds affald.

 • Varenummer: 1107, 1108, 1109

 • Genanvendelse

 • Aabenraa, Marstrup, Kolding og Klintholm

Affaldstræ

Træ er genanvendeligt og skal derfor sorteres.
Når der er tale om træ, opdeles det i tre fraktioner:

A1 – rent træ
A2 – malet træ
A4 – trykimprægneret træ

Træ til genbrug kan eksempelvis genanvendes til produktion af spånplader. Det imprægneret træ neddeles og forbrændes på godkendte anlæg.

 • Varenummer: 2010, 2011, 2012, 2018, 2019, 2020

 • Genanvendelse, nyttiggørelse

 • Aabenraa, Marstrup, Kolding og Klintholm

Beton

Beton er genanvendelig, da det kan knuses og anvendes som vejfyld, stabiliseringsmateriale eller indgå som tilslag i ny beton.
Hvis ikke genanvendelse er mulig, kan hærdnet beton deponeres uden fare for miljøet.

Må ikke indeholde sand eller jord – i så fald tillægges sorteringsgebyr.

Beton kan sorteres i to fraktioner: Ren beton og armeret beton.

Beton må indeholde:

 • Ren beton
 • Fliser
 • Kantsten
 • Armeret beton

Beton må ikke indeholde:

 • Tegl/Brokker
 • Gips
 • Sand eller jord
 • Samt andet byggeaffald
 • Varenummer: 2015, 2016

 • Genanvendelse, nyttiggørelse

 • Aabenraa, Marstrup, Kolding og Klintholm

Tegl og brokker

Tegl og brokker er genanvendelige, hvis de afleveres i sorterede fraktioner. Det kan eksempelvis anvendes til fliseunderlag, filtermateriale omkring dræn og kapillarbrydende lag i terrændæk.

Må ikke indeholde sand eller jord – i så fald tillægges sorteringsgebyr.

Tegl og Brokker må bl.a. indeholde:

 • Uglaserede Tagsten
 • Mursten
 • Uglaserede klinker

Tegl og brokker må ikke indeholde:

 • Asbest
 • Glaseret tegl/klinker
 • Skorsten – samt dele heraf
 • Porcelæn
 • Gipsplader
 • Sand eller jord
 • Samt andet byggeaffald
 • Varenummer: 4028, 4019, 4018, 4017, 4016, 4015, 4014, 4013, 4012, 4011, 4010

 • Genanvendelse, nyttiggørelse

 • Aabenraa

Jern og metal

Mange former for jern og metal affald er genanvendeligt, og derfor har vi flere løsninger alt efter, hvad der passer jer bedst.

På miljøcenteret kontrolleres materialet før eventuel finsortering. Herefter afsættes produkterne til miljøgodkendte anlæg i genvindingsindustrien.

Jern og metal må bl.a. indeholde:

 • Jern
 • Metal
 • Tomme metalspande
 • Dåser (rene)
 • Motorer/gearkasser – tømte for olie og væsker
 • El-motorer
 • Olietønder/-tanke – skal være synligt tomme eller indleveres med rengøringsattest
 • Trykflasker – tydeligt åbnet

Jern og metal må ikke indeholde:

 • Elektronik
 • Elektriske artikler
 • Hårde hvidevare
 • Cement og beton
 • Plast, træ og glas
 • Varenummer: 1007

 • Genanvendelse

 • Aabenraa

PVC

Materialer der indeholder PVC, som står for PolyVinylChlorid, er en klorforbindelse.
Kloren i PVC kan give miljømæssige problemer, derfor er det af afgørende betydning, at PVC indsamles, og at materialerne er rene ved indsamling.

PVC-affald kan være:

 • Kloak-, dræn-, vand-, nedløbsrør m.m.
 • Tagrender
 • Døre og vinduer – uden glas
 • Klare tagplader
 • Haveslanger, havebassiner, og badedyr
 • Ventilationsslanger

Identifikation af PVC:

Nyere PVC-produkter er mærket med genbrugsmærket med et 3-tal i centrum. 

Ikke mærkede produkter kan identificeres ved:

 • Vandprøve PVC synker i vand.
 • Brandtest PVC er selvslukkende, flammen er gul med grøn kerne, sprudende og rygende, materialet svulmer op og drypper let.
 • Andre kendetegn: Hård PVC er glat og blank, og kan ikke ridses med en negl.
 • Varenummer: 1005, 1021

 • Genanvendelse

 • Aabenraa

Hård plast

Hård plast, ofte i form af plastdunke og hård fødevareemballage, er genanvendeligt, og bør afleveres adskilt fra de øvrige affalds- og genbrugsfraktioner.
Genanvendelsen afhænger dog af, at plastbeholderne er rengjorte, inden de kommes i genbrugsbeholderen.

Plastmaterialet er oftest mærket med genbrugsmærket med et tal i centrum eller med teksten:

1 – PET
2 – PE-HD
4 – PE-LD
5 – PP
6 – PS
7 – Andet

Hård plast må bl.a. indeholde:

 • Plasttønder
 • Plast sodavandsflasker
 • Plastrør
 • Klodskasser
 • Spande, dunke og kander

Hård plast må ikke indeholde:

 • PVC produkter
 • Materialer med indhold
 • Oliedunke
 • Glasfiber
 • Dunke med faremærker
 • Varenummer: 1012, 1013, 1014, 1015, 1016

 • Genanvendelse

 • Aabenraa

Plastfolie/Blødplast

Langt de fleste folier er fremstillet af plasttypen polyethylen. Hvis folien er mærket som polyethylen, vil det være med koden 04 PE-LD eller 4 LDPE. Plastfolier af polyethylen benævnes nogle gange ”blød plast”, og er yderst genanvendeligt.

Meldgaard Erhvervsaffald tilbyder bl.a. virksomheder foliestativer til sortering af genanvendeligt klart plastfolie, hvor poser med plastfolie afhentes i forbindelse med virksomhedens pap- og papirløsning. Det er ligeledes muligt at få afhentet plastfolie, i pressede baller.

Plastfolie/Blød plast må bl.a. indeholde:

 • Plastfolie
 • LDPE (blød)
 • HDPE (stiv og knirkende)
 • Krympefolie

Plastfolie/Blød plast må ikke indeholde:

 • Folie der har været i kontakt med fødevare
 • Blandingsfolier/laminater
 • PVC
 • Landbrugsfolie, gulerodsfolie, kartoffelfolie

Landbrugsfolie, gulerodsfolie og kartoffelfolie er genanvendelige fraktioner, der skal adskilles fra øvrigt plastfolie/blødt plast; kontakt os for yderligere information.

sort landbrugsplast
 • Varenummer: 1004

 • Genanvendelse

 • Aabenraa

Sort landbrugsplast

Sort landbrugsplast fra afdækning og med jord fragmenter.

 • Varenummer: 1018

 • Genanvendelse

 • Aabenraa

Bigbags

Vi modtager rene bigbags / bulksække.

 • Varenummer: 4038

 • Genanvendelse, nyttiggørelse

 • Aabenraa, Klintholm

Planglas (m. rammer)

Vi modtager og sorterer forskellige typer glasaffald til genanvendelse i glasindustrien. Glas kan både smeltes om til nyt glas eller anvendes i glasuld.

Glasaffald opdeles i flere fraktioner:

Planglas: Glasrester i form af planglas, vinduer og lignende er anvendelige til genbrug, og kan derfor med fordel sorteres fra virksomhedens øvrige affalds- og genbrugsfraktioner.

Glas med rammer: Vinduer og døre af træ/plast og metal med glas og termoruder, er genanvendelige efter sortering, som udføres på Meldgaards miljøcentre.

Autoruder: Glasrester i form af autoruder og lignende glastyper er anvendelige til genbrug, og skal adskilles fra de øvrige affalds- og genbrugsfraktioner.

 • Varenummer: 4039

 • Nyttiggørelse, genanvendelse

 • Aabenraa og Klintholm

Planglas / rent glas

Vi modtager planglas, som ofte genanvendes til at producere nye vinduer eller glasuld.

 • Varenummer: 2024, 2032

 • Nyttiggørelse, genanvendelse

 • Bladknæk, Kolding og Klintholm

Asfalt

Vi modtager rent asfalt. Det er grupperet efter størrelse – under og over 50 cm.

 • Varenummer: 4058, 4059

 • Genanvendelse

 • Aabenraa

Fortroligt

Papir til makulering er dokumenter som f.eks.:

 • Journaler m.m.
 • Rapporter
 • Regnskabs- og bankoplysninger
 • Sagsakter

Med andre ord, fortrolige oplysninger der af sikkerhedsmæssige årsager ønskes makuleret og derfor skal håndteres med stor omhu.

Du kan læse om de forskellige muligheder for korrekt indsamling og bortskaffelse af din virksomheds fortrolige papir her.

Papir til makulering stammer typisk fra kontormiljøer, den finansielle sektor, advokater, offentlige instanser, tandlæger, læger m.fl.
Papiret bliver eksempelvis genbrugt til toiletpapir.

 • Varenummer: 1002, 1003

 • Genanvendelse

 • Aabenraa

Pap og papir

Kasseret kontorpapir, bølgepap, pap, aviser, og mange andre papirprodukter er ikke affald, men en vigtig råvare i returpapirindustrien. Pappet anvendes til produktion af nyt pap. Her opløses pappet i vand, inden det genanvendes.

Det koster meget energi og råstoffer i form af træ og vand at producere nyt pap. Når virksomheder afleverer pap til genanvendelse, spares der råstoffer og energi og dermed også udledning af CO2.
Hos Meldgaard Erhvervsaffald, kan man leje containere til pap og papir i alle størrelser. Pap kan ligeledes afhentes løst og i pressede baller.

Pap og papir må bl.a. indeholde:

 • Bølgepap
 • Brunt pap
 • Papemballage
 • Makuleret papir i sække – læs mere om makulering af fortroligt papir her
 • Genbrugspapir

Pap og papir må ikke indeholde:

 • Råddent og jordslået materiale
 • Klæbestriber fra labels og mærkater
 • Løst plastfolie
 • Snor, bånd samt andet affald
 • Madaffald/Kontoraffald
 • Varenummer: 1105, 1106

 • Nyttiggørelse

 • Aabenraa

Brændbart

Brændbart affald indeholder materialer der ikke kræves deponeret, men heller ikke kan finde genanvendelse.
Denne faktion, også kaldet forbrændingsegnet affald, forbrændes industrielt, uden at afgive for mange giftige stoffer.

Virksomheder kan sortere brændbart affald op i henholdsvis Stort brændbart og Småt brændbart.
Ved Stort brændbart forstås møbler, paller, døre m.v. over 1 meter, og håndteres primært i en maxicontainer.
Småt brændbart er trækasser, paller, træ, plast, flamingo og andet under 1 meter og håndteres i alle containerstørrelser.

Brændbart affald må bl.a. indeholde:

 • Gulvtæpper
 • Stykker af plast, papir eller stof
 • Oprullede baner af f.eks. plast, papir eller stof
 • Råddent træ
 • Flamingo
 • Madrasser m. fjedre
 • Møbler
 • Inventar

Brændbart affald må ikke indeholde:

 • Dagrenovation
 • Imprægneret træ
 • Sveller/Telemaste
 • Farligt affald – malerester m.v.
 • Isoleringsmateriale – Rockwool/glasuld
 • Glas
 • Jern/Metal
 • PVC-plast
sanitet og glaseret tegl
 • Varenummer: 1020

 • Genanvendelse, nyttiggørelse

 • Aabenraa

Sanitet og glaseret tagsten

Sanitet og glaseret tagsten, ivarplank, hardiplank og keramik.

 • Varenummer: 2023

 • Genanvendelse

 • Aabenraa

Gips

Gipsaffaldet er genanvendeligt og skruer, plastik og andet affald bliver frasorteret.

Den gips der er tilbage, bliver sorteret, knust og soldet en gang til. Slutproduktet kan bruges til nye gipsplader og jordbrugsformål, da det blandt andet indeholder svovl og kalk.

Gips kan være hele og halve plader eller endda gips i små stykker. Afskær fra rene Troldexplader, uden cement og maling, må leveres sammen med gipsplader.

Gips må indeholde:

 • Tapet
 • Glasvæv

Gips må ikke indeholde:

 • Isoleringsmateriale
 • Træ
 • Alle former for plastik
 • Elkabler – stik – stikdåser
 • Varenummer: 2025

 • Deponi

 • Aabenraa

Asbest

Asbest affald og asbestholdige materialer anses for at være farlige for sikkerhed og sundhed. Asbest og asbestholdige materialer kan potentielt udgøre et stort arbejdsmiljøproblem.

Det er vigtigt at følgende instruktioner nøje overholdes:

Asbestaffald opdeles i 3 forskellige typer:

Type 1: Stærkt støvende asbestaffald, filtre og lignende.

Type 2: Asbestholdigt affald der kan støve, f.eks. teknisk isolering, bløde plader, knust eternit og lignende.

Type 3: Ikke støvende asbestaffald, f.eks. større fraktioner af eternitplader og lignende.

Håndtering af asbestaffald

Type 1 og 2 skal opbevares befugtet i lukket, tæt emballage, der er mærket “asbest”.

type 3:

 • Håndtering begrænses til et minimum
 • Undgå at beskadige asbestholdige materialer
 • Der må ikke fortages neddeling af asbestholdige materialer

Hele plader skal leveres på paller og være wrappet. Knuste og knækkede stykker skal leveres i big bags på palle.
Palle, big bag, og wrapfolie kan købes hos os.

Øvrige regler for håndtering og arbejde med asbest, henvises til:

Bekendtgørelse om asbest

At-vejledning C.2.2 om asbest

 • Varenummer: 4027, 4009, 4008

 • Genanvendelse

 • Aabenraa

Kabelskrot

Kabelskrot er genanvendeligt. Kablerne deles, isoleringen sorteres fra og metallerne genanvendes.

Kabelskrot må bl.a. indeholde:

 • Isolerede ledninger
 • Kraftkabler
 • Lavvolt ledninger
 • Antennekabler

Kabelskrot må ikke indeholde:

 • Lamper
 • Hvidevarer
 • Elektronik
 • Kabelrør
 • Varenummer: 4022, 4023, 4024, 4025

 • Genanvendelse

 • Aabenraa

Elektronik

Elektronik og hårde hvidevarer sorteres og afsættes alt efter kvalitet. Elektronikudstyr slutbehandles efter gældende lovgivning for WEEE-affald.

Elektronikskrot må bl.a. indeholde:

 • Tv og andre skærme
 • PC
 • Radio
 • Husholdningsmaskiner

Elektronikskrot må ikke indeholde:

 • Hård hvidevarer
 • Printerpatroner
 • Varenummer: 1124

 • Genanvendelse, nyttiggørelse

 • Aabenraa

Stråtag

Vi tager modtager rene strå.

Jord
 • Aabenraa, Haderslev, Klintholm, Kolding

Jord

Vi modtager alle typer jord. Rent jord til analyse/sortering og forurenet jord modtager vil til jordrensning.
Flytning af forurenet jord kræver forhåndsgodkendelse, så kontakt os på tlf. 20 33 73 98.

 • Varenummer: 1122, 1121, 1119

 • Genanvendelse, nyttiggørelse

 • Aabenraa, Fasterholt, Klintholm og Marstrup

Have og park affald

Vi tager også imod have og parkaffald. Haveaffald er det, som opstår naturligt i din have.

Have- og park affald må gerne indeholde:

 • Kviste
 • Blade
 • Græs- og hækafklip
 • Grene
 • Nedfalden frugt

Det kan genbruges til:

 • Flis
 • Kompost
 • Varenummer: 2005, 2006, 2007

 • Genanvendelse, nyttiggørelse

 • Aabenraa

Dæk

Vi modtager, sorterer og afsætter bildæk. Gummiet fra dækkene knuser man til pulver, hvorefter det kan genbruges.

Gummipulveret kan genbruges til:

 • Underlag til tæpper
 • Underlag på lege- eller sportspladser
 • Gummihjul
 • Bremsebelægninger
 • Nye dæk
 • Varenummer: 1011

 • Deponi, genanvendelse

 • Aabenraa

Isolering

Vi tager modtager isolering. Til genanvendelse skal det være rent og uden hønsetråd eller sølvpapir.

 • Varenummer: 1123

 • Nyttiggørelse

 • Aabenraa og Klintholm

Jernbanesveller

Kun jernbanesveller.

 • Varenummer: 1001

 • Genanvendelse, nyttiggørelse

 • Aabenraa

Usorteret erhvervsaffald

Vi sorterer affaldet for jer.

 • Varenummer: 1008

 • Deponi

 • Aabenraa

Deponi

Affald der ikke kan genanvendes eller nyttiggøres.

 • Varenummer: 2026

 • Deponi, nyttiggørelse

 • Aabenraa

PCB

Ansvarlig håndtering af PCB.

 • Varenummer: 4053

 • Genanvendelse

 • Aabenraa

Kofangere

Vi modtager kofangere uden metalbeslag.

 • Varenummer: 4052

 • Nyttiggørelse, genanvendelse

 • Aabenraa og Klintholm

Autoruder

Bilruder kan genanvendes ligesom planglas. Autoglas genanvendes ofte til at producere nye vinduer eller glasuld.

 • Varenummer: 4021

 • Genanvendelse

 • Aabenraa

Toner

Tommer toner modtages. Det er muligt at genanvende plastik- og metaldelene.

 • Varenummer: 4049

 • Genanvendelse

 • Aabenraa

Spraydåser

Spraydåser uanset indhold.

gamle malingspande med rester
 • Varenummer: 4050

 • Nyttiggørelse

 • Aabenraa

Maling

Rester af maling.

lysstofrør
 • Varenummer: 4026

 • Nyttiggørelse

 • Aabenraa

Lysstofrør

Når lysstofrør afleveres må de ikke være bundet med tape eller bånd, og de skal afleveres uden emballage.

håndsprit emballage
 • Genanvendelse

 • Aabenraa

Håndsprit emballage

Tom emballage hvori der har været håndsprit.

Forskellige slags batterier
 • Varenummer: 4054

 • Nyttiggørelse

 • Bladknæk

Batterier

Vi modtager forskellige slags batterier, bl.a. lithium og bil- og lastbilbatterier.

Kattegrus der er brugt til suge pletter og spild
 • Varenummer: 1019

 • Nyttiggørelse

 • Bladknæk

Kattegrus

Typisk anvendt til at suge pletter og spild op.